BEATYFIKACJA

26 stycznia 2015

Przyszły postulator, jako kleryk poznańskiego seminarium, składa życzenia Wandzie Błeńskiej z okazji 100. rocznicy urodzin, Poznań, 27.11.2011 r. (fot. Archiwum Kleryckiego Koła Misyjnego w Poznaniu)

Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, zleca ks. Jarosławowi Czyżewskiemu zbieranie materiałów dotyczących Wandy Błeńskiej „mając na uwadze ewentualne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego”.

5 września 2019

Bp Szymon Stułkowski, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, wręcza dekret postulatorowi (fot. ks. Dawid Stelmach)

Abp Stanisław Gądecki mianuje ks. Jarosława Czyżewskiego postulatorem procesu beatyfikacyjnego Wandy Błeńskiej.

17 września 2019

(fot. Flickr/episkopatnews)

Prośba abp. Stanisława Gądeckiego do Konferencji Episkopatu Polski o zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Wandy Błeńskiej.

9 października 2019

(fot. Flickr/episkopatnews)

Konferencja Episkopatu Polski wyraża zgodę na rozpoczęcie przez archidiecezję poznańską procesu beatyfikacyjnego Wandy Błeńskiej.

25 października 2019

(fot. Wikipedia)

Prośba abp. Stanisława Gądeckiego do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o wydanie nihil obstat na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Wandy Błeńskiej na poziomie diecezjalnym.

27 listopada 2019

Edykt odczytano podczas Mszy św. w 5. rocznicę śmierci Matki Trędowatych w parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Poznaniu, 27.11.2019 r. (fot. Zbigniew Skibniewski)

Abp Stanisław Gądecki wydaje edykt ogłaszający zamiar rozpoczęcia przez archidiecezję poznańską procesu beatyfikacyjnego Wandy Błeńskiej.

14 stycznia 2020

(fot. Archiwum Archidiecezji Poznańskiej)

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydaje nihil obstat na rozpoczęcie na poziomie diecezjalnym procesu beatyfikacyjnego Wandy Błeńskiej.

8 czerwca 2020

(fot. ks. Jarosław Czyżewski)

Powołanie Komisji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym Wandy Błeńskiej, której zadaniem jest zebranie i zanalizowanie dokumentów wiarygodnie przedstawiających życie i działalność kandydatki na ołtarze. Przewodniczącym Komisji został ks. prof. Bernard Kołodziej TChr, a członkami: dr Katarzyna A. Mich i ks. dr Dawid Stelmach.