Modlitwa o Beatyfikację

Modlitwa o beatyfikację
Służebnicy Bożej Wandy Błeńskiej

Boże Ojcze, Ty posłałeś na świat Swego Syna,
Drogę do prawdziwego życia.
Prosimy Cię, posyłaj świadków Twej miłości
na peryferie świata,
tak jak Wandę Błeńską,
lekarkę, misjonarkę i Matkę Trędowatych.
Udziel nam łaski, by dzięki naszemu świadectwu
piękno Ewangelii mogło zajaśnieć wszędzie tam,
gdzie mieszkamy, uczymy się i pracujemy.
Prosimy o beatyfikację Wandy Błeńskiej,
abyśmy zainspirowani jej życiem,
kochali Ciebie i dawali siebie innym.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nihil obstat
Poznań, dnia 15 listopada 2019 r.
ks. dr Krzysztof Frąszczak, Cenzor

Imprimatur
Poznań, dnia 18 listopada 2019 r. N. 6335/2019
bp Szymon Stułkowski, Wikariusz Generalny
ks. prałat dr Ireneusz Dosz, Kanclerz Kurii